เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ หยุดแล่นเพื่อชาติ! เรือด่วนแสนแสบ งดเดินเรือชั่วคราว เริ่ม 27 มี.ค. นี้ 

เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ หยุดแล่นเพื่อชาติ! เรือด่วนแสนแสบ งดเดินเรือชั่วคราว เริ่ม 27 มี.ค. นี้

วันนี้ (26 มี.ค.63) เพจเฟซบุ๊ก กลุ่มผู้โดยสารเรือ คลองแสนแสบ เว็บตรงฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ ได้โพสต์รูปภาพเอกสารประกาศเพื่อแจ้งว่า ได้หยุดให้บริการเรือโดยสารคลองแสนแสบ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยมีข้อความว่า “ด้วยเกิดสถานการณ์โรคระบาด(โควิด-19) เพื่อความปลอดภัยของท่านผู้โดยสารคลองแสนแสบทุกท่าน ทางบริษัท ครอบครัวขนส่ง ขอหยุดเดินเรือชั่วคราวตั้งแต่วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกติ จึงเริ่มเดินเรือบริการท่านผู้โดยสารเหมือนเดิม โดยการหยุดเดินเรือชั่วคราว ในครั้งนี้เพื่อประโยชน์สาธารณะ และประเทศชาติ จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน ด้วยจิตคารวะครอบครัวขนส่ง”

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยห้ามสายการบินหยุดบินเกิน 15 วัน ก่อนได้รับอนุญาต

เฟซบุ๊ก ข่าวและภาพกิจกรรมกระทรวงคมนาคม รายงานว่า นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม กล่าวว่า สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้เชิญผู้ประกอบการสายการบินที่จดทะเบียนในประเทศไทยทั้งหมด 9 สายการบิน ได้แก่

ไทยสมายล์ นกแอร์ นกสกู๊ต ไทยแอร์เอเชีย ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ บางกอกแอร์เวย์ ไทยเวียตเจ็ท

และไทยไลอ้อนแอร์

ประชุมเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการยกเลิกเที่ยวบิน ทั้งนี้ สายการบินใดที่ประสงค์ยกเลิกเที่ยวบิน ทั้งเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศเกิน 15 วัน ต้องขออนุญาต กพท. และต้องได้รับอนุญาตก่อน

ตามข้อบังคับของคณะกรรมการการบินพลเรือน ฉบับที่ 97 ว่าด้วยการอนุญาตประกอบกิจการการบินพลเรือนประเภทการขนส่งทางอากาศเพื่อการพาณิชย์และประเภทการทำงานทางอากาศ ส่วนสายการบินที่ได้ยกเลิกเที่ยวบินไปแล้ว ต้องดูแลผู้โดยสารอย่างเคร่งครัดตามหลักเกณฑ์ที่ระบุไว้ในประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง การคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553

กพท. เป็นหน่วยงานกำกับ ดูแล ควบคุม และส่งเสริมพัฒนากิจการการบินพลเรือนของประเทศไทย เข้าใจดีว่าปัญหาที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อผู้โดยสารจำนวนมาก และต่อการประกอบธุรกิจของสายการบิน ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการหามาตรการช่วยเหลือสายการบินต่าง ๆ สำหรับผู้โดยสารควรตรวจสอบเที่ยวบินที่จะเดินทาง และติดตามข่าวสารจาก กพท. สายการบินที่จะเดินทางอย่างใกล้ชิด และสามารถร้องเรียนเรื่องสิทธิผู้โดยสารผ่านช่องทางออนไลน์ของ กพท. ได้ที่ www.caat.or.th/complaint และติดตามสถานการณ์การเดินทางที่เกี่ยวกับ COVID-19 ได้ที่ www.caat.or.th/corona

dtac stay safe คืออะไร ไขข้อข้องใจ เรามีคำตอบมาให้ ช่วงหลายวันที่ผ่านมานี้ ผู้ใช้เครือข่ายโทรศัพท์ดีแทค (Dtac) จะสังเกตเห็นถึงความเปลี่ยนไปของสัญญาณโทรศัพท์ว่าเปลี่ยนเป็น Dtac -T: Stay safe จนหลายคนส่งสัยว่าจะส่งผลต่อการใช้งานหรือไม่

ขยายเวลาทำบัตรประชาชนใหม่เป็น 120 วัน

ตามที่มีสถานการณ์การแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 ในปัจจุบันมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องในหลายประเทศ ส่งผลให้กระทรวงสาธารณสุขต้องยกระดับการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด-19 โดยมีประกาศให้โรคโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 แล้วเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 พร้อมกับมีการประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือจากประชาชนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยการหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นท่ีเสี่ยง หรือสถานที่ชุมนุมชน ซึ่งรวมถึงสถานที่ทำการของหน่วยงานภาครัฐท่ีมีผู้ขอรับบริการจำนวนมากน้ัน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 เบญจ แห่งพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศให้ขยายกำหนดเวลาการขอมีบัตร การขอมีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตรในทุกท้องท่ีจังหวัดและกรุงเทพมหานคร จากภายในกำหนดหกสิบวันนับแต่วันที่ต้องมีบัตร มีบัตรใหม่ หรือเปลี่ยนบัตร ให้ขยายเป็นหนึ่งร้อยยี่สิบวัน โดยมีกำหนดระยะเวลาสิ้นนสุดถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

พบคนเกาหลีมาไทย เป็นไวรัสโคโรน่า หลังกลับประเทศ จากกรณี โคเรียเฮอรัลด์ และยอนฮัปรายงานว่า ศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อแห่งเกาหลีใต้ (เคซีดีซี) แถลงว่าพบผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่คนที่ 16 ของประเทศ เป็นหญิงวัย 42 ปี เดินทางกลับจากท่องเที่ยวในประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 ม.ค.ที่ผ่านมา และเริ่มมีอาการป่วยเมื่อวันที่ 25 ม.ค. แต่ไม่ได้เดินทางไปโรงพยาบาลทันที กระทั่งอาการยังไม่ดีขึ้นและตัดสินใจมาพบแพทย์ ก่อนตรวจพบว่าติดเชื้อไข้อู่ฮั่นเมื่อวันจันทร์ที่ 3 ก.พ. เบื้องต้นหญิงผู้ป่วยรายที่ 16 ถูกแยกกักกันตัวเพื่อทำการรักษาและดูอาการอย่างใกล้ชิด ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบว่าหญิงผู้ป่วยพบเจอใครบ้างและมีผู้แสดงอาการเสี่ยงหรือไม่

“เรามีการแพร่เชื้อในประเทศแล้ว การพบดังกล่าวไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากมาย อยู่ในจุดการแพร่โรคในประเทศในวงจำกัดเหมือนเดิม ข่าวนี้ไม่ได้เปลี่ยนระดับการประเมินความเสี่ยงของคนไทยเลย ไม่ได้ทำให้ต้องตระหนก เพราะเรามีโอกาสต่ำที่จะสัมผัสผู้ติดเชื้อในประเทศไทย แต่ถ้าการแพร่เชื้อในประเทศไปต่อเรื่อยๆ โดยที่เราตรวจจับไม่ได้ มันจะทำให้ผู้ป่วยเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเราตรวจจับได้ จะทำให้เราสามารถติดตามผู้สัมผัส และจำกัดวงผู้ป่วยต่อได้ เราจึงต้องค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสให้ได้มากที่สุด โดยกำลังประสานเพื่อดูว่าติดเชื้อจากไหน”นพ.ธนรักษ์ กล่าว สล็อตเว็บตรง , ฝากถอนไม่มีขั้นต่ำ เว็บตรง